Susisiekite su mumis

Dorybė – BENDRADARBIAVIMAS

Kiekvienais mokslo metais kviečiame visus: vaikus, auklėtojas ir tėvelius augti dorybėse ir ugdyti savo charakterį kartu! Šiuo metu „AGORA” mokykloje ypatingą dėmesį skiriame BENDRADARBIAVIMUI.

2023 spalio 10 d.

BENDRADARBIAVIMAS tai:

 • Bendrai nustatytų taisyklių laikymasis.
 • Vienas kito palaikymas.
 • Kito poreikių supratimas ir stipriųjų pusių atpažinimas.
 • Darbas kartu siekiant bendro tikslo.

Šiuo metu skaitome knygelę “Kai jaučiuosi geras” ir kartu su vaikais kalbame, kad bendradarbiavimas – bendras darbas, užduotis, kurią atliekame kartu, padedame vieni kitiems. Kėlėme klausimus – kas yra bendradarbiavimas? Ką mums suteikia darbas kartu? Kada būna lengviau, greičiau, kada darbas tampa turtingesnis, o draugystė artimesnė – dirbant kartu ar po vieną?

Taip pat, skaitėme Sven Nordqvist knygą “Petsono tortas” stengdamiesi ten įžvelgti bendras veikėjų pastangas vardan vieno tikslo – iškepti blynų tortą. Tuomet pasiskirstėme į dvi grupes ir vaikai bkartu bandė įveikti 6 su knygoje vykusiu siužetu susijusias užduotis.

Įkvėpimai TĖVELIAMS augti bendradarbiavime poroje, savo aplinkoje ir santykyje su savimi:

 • Pasikalbėkime poroje kokio bendro tikslo norime siekti artimiausiu metu, kokios mūsų stipriosios ir silpnosios pusės siekiant šio tikslo. Kaip galime pasiskirstyti atsakomybėmis pagal savo stiprybes ir kokios pagalbos tikimės vienas iš kito pagal savo silpnybes;
 • Sukvieskime šeimos susirinkimą, kuriame visi galėtų iškelti savo klausimus svarstymui, priimkime visiems tinkamas taisykles ir užsibrėžkime tikslą – ko sieksime mūsų šeimoje artimiausiu metu. Po savaitės aptarkime kaip mums sekėsi, ką tęsime siekdami bendro tikslo ir ką vertėtų pakeisti.
 • Darbe, kaimynystėje, draugų tarpe stenkimės būti pastabūs ir iniciatyvūs bendradarbiauti, prisidėti, kuo galime dėl bendro tikslo.

Kitos naujienos

Recent Posts

Vyskupas Darius Trijonis aplankė AGORA mokyklą

Mokslo metų pabaigoje AGORA mokyklą aplankė Vilniaus vyskupas augziliaras Darius Trijonis.

2023 liepos 10 d.                            .

Labai džiaugiamės ir jaučiamės pagerbti šiuo vizitu. Parodėme vyskupui Dariui mūsų ugdymo įstaigą, kuri jau metus gyvuoja naujoje vietoje, Žvėryne.

Apėjome skirtingas grupes ir Jo Ekscelencija galėjo pasisveikinti su vaikais, pamatyti jų veiklas. Taip pat parodėme kokių dorybių mokosi vaikai kiekvieną mėnesį ir kur vyksta Katalikų tikėjimo užsiėmimai, grindžiami Gero Ganytojo metodu.

Esame dėkingi vyskupui Dariui Trijoniui už šiltą bendravimą ir maldą už mūsų mokyklą.

Kitos naujienos

Recent Posts

Krikštas – dovana gyvenimui

Katechezės metu AGORA mokykloje vaikai kalbėjo apie ypatingą dieną jų gyvenimuose – jų krikšto dieną.

2023 gegužės 15 d.

Krikšto dieną mes gavome daug brangių dovanų iš Jėzaus. Jėzus dalijasi savo Šviesa – nesibaigiančia, niekada nenugalima, neužgęstančia.

Kunigas mums davė nuo Velykinės žvakės uždegtą žvakę ir sakė, kreipdamasis vardu: “Priimk Kristaus šviesą”.

Kiekvienas vaikas gavo po žvakelę, kuri priminė mums mūsų krikšto žvakę. Ši Šviesa yra labai brangi, bet nematoma. Todėl per krikštą buvome apvilkti baltu rūbu – tos Šviesos išorine išraiška.

Prisikėlusio Kristaus Šviesa ir Gyvenimas pas mus atėjo per Dievo Žodį. Mūsų krikšto dieną Dievo Žodis mums, tikriausiai, buvo paskelbtas pirmą kartą. Kai skaitome Dievo Žodį, Šventoji Dvasia atneša į mūsų širdis Jėzaus Šviesą, kuri leidžia mums labiau pažinti ir pamilti Dievą.

Giedojome giesmę – ,,Jėzus pasaulio šviesa’’, dėkojome už tas brangias mums dovanotas dovanas. Vaikams buvo neįprasta ir įdomu girdėti du vardus – savo vardą ir krikšto vardą. Daugiausia džiugesio vaikmas sukėlė kai žiūrėjo nuotraukas iš savo ir draugų krikštynų dienos.

Kitos naujienos

Recent Posts

Dorybių ugdymas – SAVIDISCIPLINA

Šiais mokslo metais kviečiame visus: vaikus, auklėtojas ir tėvelius augti dorybėse ir ugdyti savo charakterį kartu! Šiuo metu „Agora” mokykloje ypatingą dėmesį skiriame SAVIDISCIPLINAI

2023 balandžio 27 d.

SAVIDISCIPLINA TAI:

 • Valdyti save, kad to daryti nereikėtų kitiems.
 • Atsikratyti blogų įpročių, o vietoje jų išsiugdyti gerus įpročius.
 • Nusistatyti, kiek laiko praleidžiame tam tikroms veikloms.
 • Prisiversti daryti dalykus, kurie yra sveiki ir išeina į gera.

Per charakterio ugdymo pamokėlę su vaikais kalbėjome apie “savidiscipliną”.

Skaičiavome kiek šitas sunkus ir ilgas žodis turi raidžių.

Piešeme minčių žemėlapį aptardami kas tai yra: blogus įpročius pakeisti gerais, ribos dienotvarkėje/laiko planavimas, sveika mityba/sportas.

Diskutavome ką mes valgome ir kas yra sveikas maistas, o kas ne.

Vaikams buvo pristatytos grupės dienotvarkes nuotraukos ir kartu bandėme viską išvardyti.

Vaikai kūrė asmenines lenteles su dalimis: Dievas, namai, giminės, darželis, draugai, pomėgiai. Galvojome, kaip kiekvienam sekasi atlikti pareigas pagal tas dalis ir klijavome šypsenėles su įvairiomis nuotaikomis.

Kitos naujienos

Recent Posts

Mėnesio tema – Žmogus

Mažiausiųjų grupėje atsiranda tinkama erdvė žaidimui imituojant ligoninės darbą.

2023 balandžio 24 d.

Mokytojui, dirbančiam su ankstyvojo amžiaus vaikais, svarbu organizuoti motyvuojančias ir vaikams patrauklias veiklas. Tam, pirmiausiai, pasitarnauja žaidimai.

Veiklas ir žaidimus svarbu praturtinti įvairiomis priemonėmis, stimuliuojančiomis ugdytinių kalbą, lavinančiomis mąstymą, kūrybiškumą, motoriką ir kt.

Šio mėnesio tema – ŽMOGUS.  Mažiausiųjų grupėje atsiranda tinkama erdvė žaidimui imituojant ligoninės darbą. Vaikai susipažįsta su įrankiais, modeliuodami žaidimą net apsipranta ir atpažįsta gyvenimiškas situacijas.

Kitos naujienos

Recent Posts

Kolektyvo užsiėmimas

AGORA mokyklos kolektyvas kartu su “Savęs pažinimo ir saviraiškos studijos” įkūrėja Dainora Skrabuliene turėjo dailės terapijos užsiėmimą.

2023 balandžio 18 d.

AGORA mokyklos kolektyvas kartu su “Savęs pažinimo ir saviraiškos studijos” įkūrėja Dainora Skrabuliene turėjo dailės terapijos užsiėmimą.

Šis susitikimas kiekvienai leido skirti laiko sau, suteikė progą saugiai atsiverti, būti tikromis – pažeidžiamomis, stipriomis, linksmomis ir išjausti užsislėpusius jausmus čia ir dabar.

Po susitikimo visos merginos laimingos, praturtintos bei kolektyve jaučiama daugiau empatijos ir atidumo vienas kitai.

Kitos naujienos

Recent Posts

Vaikai išgyvena Velyknaktį

AGORA mokyklos vaikai šventė Šv. Velykas – Jėzaus Prisikėlimą! (Velyknaktį). Katechezės metu išgyveno Žiburių liturgiją.

2023 balandžio 17 d.

Šventės pasiruošimas ir paskirstyti darbai vyko atriume. Uždegę Velykinę žvakę (Paschalą) ėjome procesijoje giedodami – ,, Kristus mums šviečia’’ ir atsakydami – ,,Dėkojame Dievui’’.

Visi užsidegėme savo žvekeles nuo Velykų žvakės, klausėmės kunigo giedamo – ,,Exsultet’’. Klausėmės Dievo žodžio – skaitinio, giedamos psalmės. Visi kartu giedojome Aleliuja ir ,,Šventuoju Prisikėlimu’’.

Auklėtojos ir vaikai žodžiu ir širdimi dėkojo Dievui, išsakė savo prašymus. Visi kartu džiaugėmės ir giedojome giesmę plodami rankomis – ,,Džiūgauk žeme visa’’. Šventėme, kad Prisikėlęs Jėzus nugalėjo tamsą ir yra visada su mumis.

Kitos naujienos

Recent Posts

Dažniausiai užduodami klausimai

Kaip vyksta priėmimas į priešmokyklinę ir pirmą klases?

Norint leisti vaiką į mūsų mokyklą, visų pirma kviečiame atvykti ir su mumis susipažinti: pamatyti mokyklą, aplinką, sužinoti apie ugdymo principus ir metodus, užduoti jums rūpimus klausimus. Norint aplikuoti į priešmokyklinę ir pirmą klases, kviečiame užpildyti Paraiškos anketą ne vėliau kaip iki gegužės 30 d. Gavę jūsų anketą, susisieksime dėl priėmimo susitikimo, kurio metu kviečiame atvykti visą šeimą kartu su vaiku. Susitikimo trukmė – 15 min. Po susitikimo, apie priėmimą į mokyklą informuosime el. paštu.

Kur kreiptis, norint leisti vaiką į AGORA darželį?

Norint leisti vaiką į AGORA darželį, visų pirma kviečiame atvykti ir su mumis susipažinti: pamatyti aplinką, sužinoti apie ugdymo principus ir metodus, užduoti jums rūpimus klausimus. Norint aplikuoti į priešmokyklinę ir pirmą klases, kviečiame užpildyti Paraiškos anketą ne vėliau kaip iki gegužės 30 d.

Kokie yra mokyklos AGORA išskirtinumai?

Mokykloje AGORA siekiame ne tik akademinio, bet ir žmogiškojo augimo. Ugdome gražiausias charakterio savybes ir dorą lyderystę. Todėl pagarba kitiems, pagarba sau ir gerai atliktas darbas yra žmogiškosios ir krikščioniškosios vertybės, kurias, padedami tėvų, skiepijame savo mokiniams. Taikome šiuolaikinius ugdymo metodus, skiriame dėmesį informacinių skaitmeninių technologijų raštingumui ir sustiprintam anglų kalbos mokymui. Mūsų ambicingas tikslas – tarnauti visuomenei, šeimoms ir mokiniams.

Ką reiškia personalizuotas (į asmenį orientuotas) ugdymas?

Vadovaujamės individualiu požiūriu į kiekvieną vaiką ir siekiame jo visapusiško ugdymo, kad kiekvienas augtų ir mokytųsi savo tempu, išskleistų savo talentus, taptų geriausiu savimi. Mūsų personalizuoto ugdymo modelį sudaro keturi ramsčiai: šeima, mokytojai, mokinys, vaiko ir šeimos mentorystės programa.

Susisiekite su mumis

Mūsų durys jums atviros: norime su jumis susitikti, parodyti savo patalpas ir supažindinti su ugdymo projektu. Norėdami tai padaryti, užpildykite formą ir susitarkite dėl apsilankymo arba užduokite jums rūpimą klausimą.