Susisiekite su mumis

Mokytojų kūrybiškumas ir žmogaus anatomija

Mokytojui, dirbančiam su ankstyvojo amžiaus vaikais, svarbu organizuoti įtraukiančias ir vaikams patrauklias veiklas.

2024 balandžio 29 d.      

Tam, pirmiausiai, pasitarnauja žaidimai. Veiklas ir žaidimus svarbu praturtinti įvairiomis priemonėmis, stimuliuojančiomis ugdytinių kalbą, lavinančiomis mąstymą, kūrybiškumą, motoriką ir kt.

Šio mėnesio tema – Žmogus. 👨‍⚕️🧑‍⚕️ Mažiausiųjų grupėje atsiranda tinkama erdvė žaidimui, imituojant ligoninės darbą. Vaikai modeliuodami žaidimą atpažįsta gyvenimiškas situacijas.

ŽMOGUS priešmokyklinukų veiklose

AGORA mokykla aplinka grindžiama Reggio Emilia filosofija, kuri provokuoja vaikus aktyviai veikti. Balandžio tema – ŽMOGUS 👫.

2024 balandžio 22 d.      

“Džiaugsmo” grupės priešmokyklinukai:
✋Kūrė žmogaus portretus pagal Pablo Pikaso kubizmo meno stilių
✋Konstravo žmogaus skeletą
✋Susipažino su žmogaus anatomija naudodamiesi 3D akiniais
✋Gamino kraujo maketą butelyje
✋Išbandė spaudimo matuoklį
✋Išmaniųjų įrenginių pagalba kūrė virškinimo sistemos animaciją
✋Integravo žmogaus temą į akademines lietuvių ir matematikos pamokas

Mažiausiųjų vaikų pažintis su PAUKŠČIAIS

Mažiausiųjų AGORA mokyklos vaikų pažintis su paukščiais. 🐦🦆🐥

2024 balandžio 15 d.      

Ką lesa naminiai paukščiai? Sėklas, kruopas, grūdelius, trupinius. Žąsis, žąsiukai, žąsinas, kalakutas, gaidelis. Kai višta padeda kiaušinį, kas jo viduje? Viščiuko neradome. O kai išverdi kiaušinį, gal tuomet viščiukas? Irgi nebuvo. Dar ne viščiukų laikas. Bet vaikai išmoko, kaip jie cypsi. Kaip gaidys kakariekuoja, kalakutas burbuliuoja, žąsis gagatuoja. O kam paukščiams duoti lesti lukštus? Kad kiaušinis būtų tvirtesnis.

Turėjome ryžtingai bei atkakliai rūšiuoti plunksnas. Bet.. pasilikome įvade – susipažinti, kas yra plunksna, plunksnelė. Kaip jos sklando, krenta. Kad tik paukščiai turi plunksnas. Ar papūtus, ji skrenda? Kaip kūtena. Tad vaikai ryžtingai kartojo, kad nori palaikyti plunksną, plunksneles.

Bandėme lizde ryžtingai užlipinti visas skyles. Pavyko tiek, kiek buvo molio 🙂.

Kalbėjom apie kiaušinį, iš kurio išsirita paukščiukas ir cypsi, kad jį pamaitintų. Tai visi moka sakyti “cyp cyp”.

 

Akmenėlio širdis

Skaitėme Kazio Bradūno eilėraštį “Akmenėlis” kelis kartus, mėginome įsijausti, pažinti akmenėlio širdį.

2024 vasario 26 d.      

Vaikai gavo užduotį aplikuoti akmenėlio kelionę po Lietuvos kraštą, pagal knygos taisykles – viršeliui būtinas vaizdas ir pavadinimas. Aliejinėmis kreidelėmis rinkosi norimą dienos nuotaiką atskleisti ir iš gausos įvairiaspalvių popierių aplikavo gamtos detales.

Skyrėme laiką aptarti pačių rištas-susiūtas, iliustruotas knygeles, pavadinimu ” Akmenėlis”. Deklamavome eilėraštį rodydami judesiais.

 

Mėnesio dorybė – PAGARBA

Šiais mokslo metais kviečiame visus: vaikus, auklėtojas ir tėvelius augti dorybėse ir ugdyti savo charakterį kartu!
Šiuo metu AGORA mokykloje ypatingą dėmesį skiriame PAGARBAI 🖤

2024 vasario 22 d.      

PAGARBA yra:

 • Kai elgiamės atsižvelgdami į kitų poreikius, jausmus ir teises;
 • Kai skaitomės su kitų mintimis, idėjomis, norais;
 • Kai geranoriškai rūpinamės kitais ir gerbiame jų orumą, vertindami juos;
 • Kai kalbame maloniai ir mandagiai;
 • Kai gerbiame/laikomės šeimos ir kitų taisyklių.

Mažiausieji kalbėdami apie pagarbą akcentavo ir brėžė “ribas”. Ribas padedančias pajusti, kad kiekvienas turime savo asmeninę erdvę. Kiti skaitė knygas padedančias atpažinti pagarbą kitokiam. Pedagogams talkino kalbantys gyvūnai ir vizualios kortelės. Leidžiantys vaikams lengviau suprasti, atpažinti dorybę.

ĮKVĖPIMAI TĖVELIAMS:

 • Atkreipsiu dėmesį į savo žodžius ir balso toną, kaip kalbu su kitais ir stengsiuosi būti pagarbu/-i;
 • Vengsiu reikšti savo norus, pastabas ir pan., kai esu piktas/-a ar pavargęs/-usi, nes tuomet labai sunku išlikti maloniu, mandagiu ir pagarbiu. Jei galiu, pokalbį atidėsiu;
 • Kalbėdamas/-as su kitais dažniau naudosiu žodžius AČIŪ, PRAŠAU, ATSIPRAŠAU;
 • Su šeima sudalyvausiu Vasario 16-osios renginiuose: pagarbiai giedosiu Lietuvos himną, kalbėsiu vaikams apie žmones, kurie kūrė laisvą ir nepriklausomą Lietuvos valstybę.

 

Dorybė – BENDRADARBIAVIMAS

Kiekvienais mokslo metais kviečiame visus: vaikus, auklėtojas ir tėvelius augti dorybėse ir ugdyti savo charakterį kartu! Šiuo metu „AGORA” mokykloje ypatingą dėmesį skiriame BENDRADARBIAVIMUI.

2023 spalio 10 d.

BENDRADARBIAVIMAS tai:

 • Bendrai nustatytų taisyklių laikymasis.
 • Vienas kito palaikymas.
 • Kito poreikių supratimas ir stipriųjų pusių atpažinimas.
 • Darbas kartu siekiant bendro tikslo.

Šiuo metu skaitome knygelę “Kai jaučiuosi geras” ir kartu su vaikais kalbame, kad bendradarbiavimas – bendras darbas, užduotis, kurią atliekame kartu, padedame vieni kitiems. Kėlėme klausimus – kas yra bendradarbiavimas? Ką mums suteikia darbas kartu? Kada būna lengviau, greičiau, kada darbas tampa turtingesnis, o draugystė artimesnė – dirbant kartu ar po vieną?

Taip pat, skaitėme Sven Nordqvist knygą “Petsono tortas” stengdamiesi ten įžvelgti bendras veikėjų pastangas vardan vieno tikslo – iškepti blynų tortą. Tuomet pasiskirstėme į dvi grupes ir vaikai bkartu bandė įveikti 6 su knygoje vykusiu siužetu susijusias užduotis.

Įkvėpimai TĖVELIAMS augti bendradarbiavime poroje, savo aplinkoje ir santykyje su savimi:

 • Pasikalbėkime poroje kokio bendro tikslo norime siekti artimiausiu metu, kokios mūsų stipriosios ir silpnosios pusės siekiant šio tikslo. Kaip galime pasiskirstyti atsakomybėmis pagal savo stiprybes ir kokios pagalbos tikimės vienas iš kito pagal savo silpnybes;
 • Sukvieskime šeimos susirinkimą, kuriame visi galėtų iškelti savo klausimus svarstymui, priimkime visiems tinkamas taisykles ir užsibrėžkime tikslą – ko sieksime mūsų šeimoje artimiausiu metu. Po savaitės aptarkime kaip mums sekėsi, ką tęsime siekdami bendro tikslo ir ką vertėtų pakeisti.
 • Darbe, kaimynystėje, draugų tarpe stenkimės būti pastabūs ir iniciatyvūs bendradarbiauti, prisidėti, kuo galime dėl bendro tikslo.

Vyskupas Darius Trijonis aplankė AGORA mokyklą

Mokslo metų pabaigoje AGORA mokyklą aplankė Vilniaus vyskupas augziliaras Darius Trijonis.

2023 liepos 10 d.                            .

Labai džiaugiamės ir jaučiamės pagerbti šiuo vizitu. Parodėme vyskupui Dariui mūsų ugdymo įstaigą, kuri jau metus gyvuoja naujoje vietoje, Žvėryne.

Apėjome skirtingas grupes ir Jo Ekscelencija galėjo pasisveikinti su vaikais, pamatyti jų veiklas. Taip pat parodėme kokių dorybių mokosi vaikai kiekvieną mėnesį ir kur vyksta Katalikų tikėjimo užsiėmimai, grindžiami Gero Ganytojo metodu.

Esame dėkingi vyskupui Dariui Trijoniui už šiltą bendravimą ir maldą už mūsų mokyklą.

Krikštas – dovana gyvenimui

Katechezės metu AGORA mokykloje vaikai kalbėjo apie ypatingą dieną jų gyvenimuose – jų krikšto dieną.

2023 gegužės 15 d.

Krikšto dieną mes gavome daug brangių dovanų iš Jėzaus. Jėzus dalijasi savo Šviesa – nesibaigiančia, niekada nenugalima, neužgęstančia.

Kunigas mums davė nuo Velykinės žvakės uždegtą žvakę ir sakė, kreipdamasis vardu: “Priimk Kristaus šviesą”.

Kiekvienas vaikas gavo po žvakelę, kuri priminė mums mūsų krikšto žvakę. Ši Šviesa yra labai brangi, bet nematoma. Todėl per krikštą buvome apvilkti baltu rūbu – tos Šviesos išorine išraiška.

Prisikėlusio Kristaus Šviesa ir Gyvenimas pas mus atėjo per Dievo Žodį. Mūsų krikšto dieną Dievo Žodis mums, tikriausiai, buvo paskelbtas pirmą kartą. Kai skaitome Dievo Žodį, Šventoji Dvasia atneša į mūsų širdis Jėzaus Šviesą, kuri leidžia mums labiau pažinti ir pamilti Dievą.

Giedojome giesmę – ,,Jėzus pasaulio šviesa’’, dėkojome už tas brangias mums dovanotas dovanas. Vaikams buvo neįprasta ir įdomu girdėti du vardus – savo vardą ir krikšto vardą. Daugiausia džiugesio vaikmas sukėlė kai žiūrėjo nuotraukas iš savo ir draugų krikštynų dienos.

Dorybių ugdymas – SAVIDISCIPLINA

Šiais mokslo metais kviečiame visus: vaikus, auklėtojas ir tėvelius augti dorybėse ir ugdyti savo charakterį kartu! Šiuo metu „Agora” mokykloje ypatingą dėmesį skiriame SAVIDISCIPLINAI

2023 balandžio 27 d.

SAVIDISCIPLINA TAI:

 • Valdyti save, kad to daryti nereikėtų kitiems.
 • Atsikratyti blogų įpročių, o vietoje jų išsiugdyti gerus įpročius.
 • Nusistatyti, kiek laiko praleidžiame tam tikroms veikloms.
 • Prisiversti daryti dalykus, kurie yra sveiki ir išeina į gera.

Per charakterio ugdymo pamokėlę su vaikais kalbėjome apie “savidiscipliną”.

Skaičiavome kiek šitas sunkus ir ilgas žodis turi raidžių.

Piešeme minčių žemėlapį aptardami kas tai yra: blogus įpročius pakeisti gerais, ribos dienotvarkėje/laiko planavimas, sveika mityba/sportas.

Diskutavome ką mes valgome ir kas yra sveikas maistas, o kas ne.

Vaikams buvo pristatytos grupės dienotvarkes nuotraukos ir kartu bandėme viską išvardyti.

Vaikai kūrė asmenines lenteles su dalimis: Dievas, namai, giminės, darželis, draugai, pomėgiai. Galvojome, kaip kiekvienam sekasi atlikti pareigas pagal tas dalis ir klijavome šypsenėles su įvairiomis nuotaikomis.

Mėnesio tema – Žmogus

Mažiausiųjų grupėje atsiranda tinkama erdvė žaidimui imituojant ligoninės darbą.

2023 balandžio 24 d.

Mokytojui, dirbančiam su ankstyvojo amžiaus vaikais, svarbu organizuoti motyvuojančias ir vaikams patrauklias veiklas. Tam, pirmiausiai, pasitarnauja žaidimai.

Veiklas ir žaidimus svarbu praturtinti įvairiomis priemonėmis, stimuliuojančiomis ugdytinių kalbą, lavinančiomis mąstymą, kūrybiškumą, motoriką ir kt.

Šio mėnesio tema – ŽMOGUS.  Mažiausiųjų grupėje atsiranda tinkama erdvė žaidimui imituojant ligoninės darbą. Vaikai susipažįsta su įrankiais, modeliuodami žaidimą net apsipranta ir atpažįsta gyvenimiškas situacijas.

Dažniausiai užduodami klausimai

Kaip vyksta priėmimas į priešmokyklinę ir pirmą klases?

Norint leisti vaiką į mūsų mokyklą, visų pirma kviečiame atvykti ir su mumis susipažinti: pamatyti mokyklą, aplinką, sužinoti apie ugdymo principus ir metodus, užduoti jums rūpimus klausimus. Norint aplikuoti į priešmokyklinę ir pirmą klases, kviečiame užpildyti Paraiškos anketą ne vėliau kaip iki gegužės 31 d. Gavę jūsų anketą, susisieksime dėl priėmimo susitikimo, kurio metu kviečiame atvykti visą šeimą kartu su vaiku. Susitikimo trukmė – 15 min. Po susitikimo, apie priėmimą į mokyklą informuosime el. paštu.

Kur kreiptis, norint leisti vaiką į AGORA darželį?

Norint leisti vaiką į AGORA darželį, visų pirma kviečiame atvykti ir su mumis susipažinti: pamatyti aplinką, sužinoti apie ugdymo principus ir metodus, užduoti jums rūpimus klausimus. Norint aplikuoti į priešmokyklinę ir pirmą klases, kviečiame užpildyti Paraiškos anketą ne vėliau kaip iki kovo 31 d.

Kokie yra AGORA mokyklos išskirtinumai?

AGORA mokykloje siekiame ne tik akademinio, bet ir žmogiškojo augimo. Ugdome gražiausias charakterio savybes ir dorą lyderystę. Todėl pagarba kitiems, pagarba sau ir gerai atliktas darbas yra žmogiškosios ir krikščioniškosios vertybės, kurias, padedami tėvų, skiepijame savo mokiniams. Turime vaikų ir tėvų mentorystės sistemą. Taikome šiuolaikinius ugdymo metodus, skiriame dėmesį informacinių skaitmeninių technologijų raštingumui ir sustiprintam anglų kalbos mokymui. Mūsų ambicingas tikslas – tarnauti visuomenei, šeimoms ir mokiniams.

Ką reiškia personalizuotas ugdymas?

Vadovaujamės individualiu požiūriu į kiekvieną vaiką ir siekiame jo visapusiško ugdymo, kad kiekvienas augtų ir mokytųsi savo tempu, išskleistų savo talentus, taptų geriausiu savimi. Mūsų personalizuoto ugdymo modelį sudaro keturi ramsčiai: šeimos, mokytojai, mokinys, vaiko ir šeimos mentorystės programa.

Susisiekite su mumis

Mūsų durys jums atviros: norime su jumis susitikti, parodyti savo patalpas ir supažindinti su ugdymo projektu. Norėdami tai padaryti, užpildykite formą ir susitarkite dėl apsilankymo arba užduokite jums rūpimą klausimą.